Veikla

Pati geografinė įstaigos padėtis apibrėžia įstaigos išskirtinumą. Ji padeda  atskleisti pirmuosius Lietuvos istorijos puslapius, vaikai susipažįsta su svarbiausiais Vilniaus miesto istorinio paveldo objektais, yra skatinami domėtis istorija ir ugdytis pilietiškumo – tautiškumo dvasia. Vedamos aktyvios ugdymo valandėlės senamiesčio skveruose, A. Mickevičiaus bibliotekos vaikų skyriuje, muziejuose ir menų gildijose. Įstaigoje jau daugelį metų ugdymas tradiciškai organizuojamas  per kūrybinės raiškos dienas,  savaites, mėnesius.

Įstaiga nuo 2000 metų sėkmingai vykdo tarptautinę programą „Zipio draugai“, kuri siekia pagerinti emocinę vaikų savijautą, padėdama jiems įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. VĮ „Vaiko labui“ rengė respublikinius seminarus mūsų darželyje, kuriuose galėjo mokytis, perimti patirtį miesto ir respublikos pedagogai, tėvai. Daugumai pedagogų suteikta kvalifikacija dirbti su šia programa, kai kurie iš jų tapo programos konsultantų padėjėjais savanoriais, dalis jų sėkmingai taiko žinias kitose ikimokyklinėse įstaigose. Įstaiga dalinasi patirtimi su užsienio šalių specialistais iš Danijos, Didžiosios Britanijos, Brazilijos ir kitų šalių per Zipio valandėles, seminarus bei konferencijas. 2009 m. lapkričio mėn. vykusioje tarptautinės programos „Zipio draugai“ konferencijoje „Ankstyvosios prevencijos galimybės stiprinant psichologinį vaikų atsparumą ir pasirengimą įveikti kasdienio gyvenimo problemas“ Lietuvos Respublikos Seime mūsų įstaigą atstovavo priešmokyklinio ugdymo pedagogas – programos „Zipio draugai“ savanoris konsultantas su žodiniu ir bendru stendiniu pranešimais.

Vaikų saviraiškai ugdyti ir taisyklingai kalbai vystyti  įrengti kabinetai: keramikos studija, teatro atributikos studija, logopedinis kabinetas, atskiros muzikos ir sporto salės.

Nuo 2005 metų darželyje leidžiamas informacinis laikraštis bendruomenei „Gudručio žinios“. Jame teikiama informacija apie darželio ir šeimos bendradarbiavimą, jų bendrus projektus, vaikų veiklą darželyje, patarimais vaiko ugdymo klausimais laikraštyje dalinasi  tėveliai – gydytojai, psichologai, pedagogai, teisininkai, pateikiama informacija apie švietimo naujoves.

Įstaiga atvira pedagoginėms mokslo naujienoms. Joje dažnai lankosi ir atlieka praktiką, testus kolegijų ir universitetų studentai.