Ugdymas

Vaikai ugdomi pagal savitą įstaigos parengtą ugdymo programą, kurią sudaro trys dalys:

  • „Gudručiukas“ – ankstyvo amžiaus grupėse (1-3 m.) ugdymas grindžiamas ugdymo(si) pavyzdžio ir spontaniškojo-situacinio ugdymo technologija;
  • „Gudruolis“ – skiriama ikimokyklinio amžiaus vaikams nuo 3-5 (6) m. Vaikai ugdomi visapusiškai pagal kompleksinį ugdymo metodą;
  • „Gudročius“ – tai valstybinė bendroji priešmokyklinio ugdymo turinio programa (6-7 m) – gyvenimui ir sėkmingam ugdymui(si) būtinų kompetencijų plėtojimui.

Programos filosofinis ugdymo pagrindimas.

Ugdymo programoje kūrybiškai yra siejamos keleto filosofinių krypčių idėjos, o labiausiai išryškinama egzistencialistinė ir fenomenologinė kryptys. Ši filosofinė kryptis grindžiama savęs supratimu, savitos asmenybės saugojimu, pagarba potyriams, jausmams, mintims, ugdytojo – ugdytinio bendravimu ir bendradarbiavimu, taip pat humanistiniu požiūriu į ugdytinio asmenybę. Būtent šiomis vertybėmis remiasi vaiko ugdymas mūsų įstaigoje.

Vilniaus lopšelio-darželio „Gudrutis“ ugdymo programa

Vilniaus lopšelio-darželio „Gudrutis“ ugdymo programos santrauka.

Visą ugdymo programos versiją galima pasiskaityti Vilniaus lopšelyje-darželyje „Gudrutis“, maloniai kviečiame.

Ugdymo programos santrauka