Strateginis veiklos planas

Vilniaus lopšelio-darželio „Gudrutis“ 2018-2022 m. strateginis veiklos planas (.pdf)