Misija, vizija

Misija

Teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius gebėjimus ir poreikius.

Skatinti ugdytinius pažinti ir gerbti tautos kultūrą, miesto paveldą, tradicijas bendraujant ir bendradarbiaujant su šeima ir socialiniais partneriais.

 

Vizija

Tapti šiuolaikiška, efektyviai dirbančia,  atvira edukaciniams pokyčiams ugdymo įstaiga, kurioje kiekvienas bendruomenės narys jaustųsi saugus ir galintis atskleisti savo kūrybines galias bei individualumą.